AJK

Ahli Jawatankuasa Persatuan Pembangunan Dayak Bintulu (BANGUN)

Pengerusi: Encik Thwaites Anak Langak
Tim. Pengerusi I: Encik Agat Anak Sagai
Tim. Pengerusi II: Encik Make Jiwan
Tim. Pengerusi III: Encik Michael Jok Mering
Naib Pengerusi I: Encik Dennis Lukong
Naib Pengerusi II (Wanita): Puan Rowena Anak Ningkan
Setiausaha: Puan Rinit Anak Nyandang
Pen. Setiausaha: Puan Rosita Anak Ikang
Bendahari: Encik Nalong Anak Buda
Pen. Bendahari: Encik Frank Bliang Anak Ilit
Ketua Publisiti: Encik Johnny Anak Chuat
AJK1: Encik John Sini Anak Benang
AJK2: Encik Ayum Anak Balai
AJK3: Encik Stanley Elvin Michael
AJK4: Puan Emelia Jane Dingus
AJK5: Encik Kudan Ningkan
AJK6: Encik Henry Tuah
AJK7: Puan Simbeh Renang